https://rx.ua
101941
11:10 31.052020

У Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці змінилися правила прийому

Життя 4825

Змінилися правила прийому 2020 року до Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці.

зуі

Зміни були затверджені вченою радою вищого навчального закладу 22 травня 2020 року. Про правила прийому у 2020 році до Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ інформує відповідальний секретар приймальної комісії Стойка Мирослав.

– Двома словами, яким чином змінилася процедура прийому абітурієнтів 2020 року порівняно із практикою попередніх років?

− На відміну від попередніх років, вступна кампанія 2020 року розпочнеться 1 серпня, тобто стартуватиме рівно на місяць пізніше, ніж зазвичай.

– За якими ступенями вищої освіти оголошує прийом Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ у 2020 році?

– У 2020 році Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, аналогічно до минулого навчального року, оголошує прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра і магістра.

– На які спеціальності освітнього рівня бакалавр оголошує набір Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ у 2020 році?

– ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ оголошує прийом на навчання за такими спеціальностями: українська мова і література, угорська мова і література, англійська мова і література, біологія та здоров’я людини, географія, хімія, математика, історія, дошкільна освіта, початкова освіта, туризм, а також облік і оподаткування. Аналогічно до правил прийому минулого навчального року, є можливість зарахування на перший або одразу на другий курс навчання.

– Що необхідно знати про вступну кампанію бажаючим вступити на перший та другий курс?

– Для вступу на навчання на перший курс вступники повинні мати 3 сертифікати Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Обов’язковим для вступу є сертифікат з української мови і літератури. Для отримання інформації про те, які два додаткові сертифікати, крім української мови, необхідні для вступу на кожну спеціальність, усі охочі можуть ознайомитись із Додатком 4 «Правил прийому» до нашого інституту, який розміщено на нашому вебсайті: www.kmf.uz.ua. Тут варто наголосити на тому, що правила прийому за спеціальностями, які відносяться до галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», а саме: дошкільна освіта, початкова освіта, історія, українська мова і література, угорська мова і література, англійська мова і література, біологія та здоров’я людини, географія, хімія, математика надають можливість закладу вищої освіти і в 2020 році, замість третього конкурсного предмета, додавати вступний іспит з угорської мови.

Цього року приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років. Виняток становлять ЗНО з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Сертифікати з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років.

Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, відразу на другий курс навчання приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь бакалавра, спеціаліста або студенти, які провчились на інших спеціальностях не менше одного року. Новинкою вступної кампанії 2020 року стало те, що при вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний відбір здійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та фахового випробування; за спеціальністю «Облік і оподаткування» ̶ у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, фахового випробування, а також зовнішнього незалежного оцінювання з математики або історії України відповідно до Правил прийому в 2020 році.

– Яким чином можна подати заяву для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра?

– Подати заявку для вступу на перший курс освітнього рівня бакалавр на денну/заочну форми навчання можна виключно лише в електронному вигляді. Реєстрація облікових записів користувачів у системі електронних заявок, які подали заяву на вступ, розпочнеться 1 серпня за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua. Для реєстрації облікового запису користувача необхідно вказати електронну адресу заявника, реквізити сертифікатів, отриманих під час зовнішнього незалежного оцінювання, реквізити атестату (Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти) та додаток до нього, середній бал свідоцтва, і кольорову відскановану версію документа розміром 3×4 см. Після цього через зареєстрований обліковий запис користувача у період із 13 до 22 серпня потрібно надіслати заяву на вступ на обрану спеціальність або спеціальності в електронному вигляді. Кількість спеціальностей, на які можна подати заяву для вступу в нашому закладі, не обмежена, тому для гарантії успішного зарахування доцільно обрати кілька спеціальностей. Ми з радістю допоможемо усім абітурієнтам зареєструвати електронний обліковий запис користувача та завантажити туди необхідні дані й документи в офісі приймальної комісії нашого інституту, який знаходиться за адресою: м. Берегове, пл. Кошута, 6.

До 27 серпня наш інститут повинен оголосити перелік претендентів на вступ на основі відповідних сертифікатів. Після цього вступники мають 4 дні для подання до приймальної комісії оригіналів документів, необхідних для зарахування.

Хочу звернути увагу абітурієнтів на той факт, що Правила прийому 2020 року також передбачають додаткову сесію прийому на заочну форму навчання для здобування освітнього рівня бакалавр. Всі охочі можуть подати заяву для проходження додаткової сесії вступу на перший курс заочної форми навчання наших спеціальностей освітнього рівня бакалавр виключно в електронній формі у період із 10 вересня до 10 жовтня.

Заяву на другий курс рівня бакалавр можна подати особисто в паперовому вигляді у період із 13 до 22 серпня. Документи, необхідні для подання заяви: документ, що засвідчує рівень кваліфікації, та додаток до нього, копія сертифікатів, отриманих під час зовнішнього незалежного оцінювання, копія посвідчення особи, 4 кольорові фото розміром 3×4 см. Вступні іспити відбудуться з 25 до 31 серпня.

– Що необхідно знати про вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра у 2020 році?

– Для здобуття освітнього ступеня магістра приймаються на навчання особи, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Я б умовно поділив наші спеціальності освітнього рівня магістр на дві групи. До першої можна віднести такі спеціальності, як історія та археологія, українська мова та література, угорська мова та література, англійська мова та література, біологія, на які можна подати заяву на вступ виключно в електронному вигляді з 5-го до 22 серпня (реєстрація облікових записів користувачів розпочнеться 1 серпня). Вступні іспити відбудуться 25 та 26 серпня, і ми маємо оприлюднити список рекомендованих до вступу до 1 вересня. Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра зараховуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань.

Єдиний вступний іспит з іноземної мови передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання ЗНО. Складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови вимагає електронної реєстрації вступника для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочнеться 12 травня та закінчується 05 червня. Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 01 липня.

До другої групи можна віднести спеціальності математика та початкова освіта, для вступу на які необхідно особисто подати заяву з 10 до 21 серпня, а вступні іспити відбудуться з 25 до 28 серпня, і маємо оприлюднити список рекомендованих до вступу до 31 серпня 2020 року. Для зарахування вступникам необхідно скласти фахове випробування та іспит з іноземної мови в інституті. Подати заяву можна особисто, подавши наступні документи: посвідчення особи та її копію, диплом, що засвідчує наявність вищої освіти, та додаток до нього (оригінали та по одній копії з кожної).

Звертаю увагу вступників на те, що Правила прийому 2020 року також передбачають додаткову сесію прийому на заочну форму навчання для здобування освітнього рівня магістр для таких спеціальностей: історія та археологія, українська мова та література, угорська мова та література, англійська мова та література, біологія. Взяти участь у додатковій вступній сесії мають право ті вступники, які 1 липня успішно склали єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО). Подати заяву для проходження додаткової вступної сесії можна з 15 до 30 вересня. Вступні іспити відбудуться з 5 до 7 жовтня.

– За якими угорськими освітніми програмами, не акредитованими в Україні, є можливість здобути вищу освіту в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ?

– Для тих абітурієнтів, які не подолали поріг «склав/не склав» зовнішнього незалежного оцінювання є можливість здобути вищу освіту в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ за не акредитованими освітніми програмами. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, на підставі укладених угод із закладами вищої освіти Угорщини, у 2020 році оголошує прийом на навчання за такими не акредитованими спеціальностями. Університет ім. Св. Іштвана (м. Геделлев) оголошує прийом за спеціальностями «Інженер-агроном», «Інженер аграрного виробництва», «Інженер харчового виробництва». Університет м.Ніредьгаза у 2020 році оголошує прийом за спеціальностями «Економіка та менеджмент», «Вчитель музики», «Вчитель малювання та візуальної культури». Дебреценський університет оголошує прийом за чотирма спеціальностями, а саме «Медсестринство, лікувальна справа», «Комп’ютерна інженерія», «Інформаційні технології в галузі економіки», «Соціальна педагогіка». Прийом за спеціальністю «Катехит» оголошують у 2020 році Шарошпотоцька реформатська теологічна академія і греко-католицький богословський інститут ім. Св. Афанасія. Прийом за спеціальностями «Спеціаліст за фахом Угорська мова як іноземна» та «Спеціаліст ментальної гігієни» оголошує у 2020 році на основі раніше здобутого освітнього ступеня бакалавра Реформатський університет ім.Гашпара Каролі. Капошварський університет оголошує прийом за спеціальністю «Акторське мистецтво».

Хочу звернути увагу вступників на той факт, що вони можуть детальніше ознайомитись із темою вступної кампанії, переглянувши наші Правила прийому, доступні на сайті www.kmf.uz.ua.

Джерело: hk/Kárpátalja hetilap

telega
Підписуйся на наш телеграм канал!

Підпишись на наш телеграм канал де кожна новина виводиться відразу після публікації. Будь першим у курсі подій.

Підписатися
Слідкуйте за нами у соцмережах
Головне